1413 Hampi Way to ruins 1415 Hampi Way to ruins 1417 Hampi main temple around 1419 Hampi main temple around
1431 Hampi main temple around 1434 Hampi main temple around 1435 Hampi main temple around 1437 Hampi main temple around
1438 Hampi main temple around 1439 Hampi main temple around 1442 Hampi main temple around 1444 Hampi main temple around
1450 Hampi main temple around 1455 Hampi main temple around 1457 Hampi main temple around 1460 Hampi main temple around
1463 Hampi main temple around 1464 Hampi main temple around 1475 Hampi main temple around 1478 Hampi main temple around
1479 Hampi main temple around 1482 Hampi main temple around 1489 Hampi main temple around 1492 Hampi main temple around
1496 Hampi mainstreet colours 1497 Hampi mainstreet colours 1499 Hampi mainstreet colours 1502 Hampi mainstreet colours
1504 Hampi mainstreet colours 1528 Hampi Krishna Temple 1536 Hampi Krishna Temple 1538 Hampi Krishna Temple
1545 Hampi Lakshmi Figure 1560 Hampi Hazararama Temple 1562 Hampi Hazararama Temple 1569 Hampi Hazararama Temple
1577 Hampi Hazararama Temple 1579 Hampi Hazararama Temple 1581 Hampi Hazararama Temple 1600 Hampi Public Bath
1603 Hampi Public Bath 1615 Hampi Queens Bath 1618 Hampi Queens Bath 1619 Hampi Queens Bath
1621 Hampi Queens Bath 1623 Hampi Queens Bath 1628 Hampi Queens Bath 1631 Hampi Queens Bath
1635 Hampi Sign wrong writing 1649 Hampi Lotus Mahal 1653 Hampi Elephants Stable 1654 Hampi Elephants Stable
1656 Hampi Elephants Stable 1665 Hampi Elephants Stable 1690 Hampi Old Palace 1691 Hampi Old Palace
1695 Hampi Old Palace 1704 Hampi Old Palace 1713 Hampi Old Palace 1721 Hampi Old Palace
1722 Hampi Old Palace